Virtual Call Center Evaluator

Chat với ClearMen chat bot

  • FE Credit
  • Điện lực
  • 2020
  • EMANDAI
  • EMANDAI Virtual Call Center Evaluator
+ 1100
TRUNG BÌNH CUỘC GỌI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ/ NGÀY
550
NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
100 %
TỔNG ĐÀI VIÊN HÀI LÒNG VỚI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TỰ ĐỘNG
Thử thách của doanh nghiệp
Giải pháp của EMANDAI
Kết quả

Kết quả

Chỉ trong thời gian ngắn đi vào sử dụng, hơn 10,000 cuộc gọi với dung lượng từ 2 đến hơn 10 phút đã được hệ thống đánh giá chất lượng tự động thành công. Hơn 60 nhân viên tổng đài hài lòng với kết quả bởi nó phản ánh đúng những đóng góp của nhân viên, cũng như những lỗi mà họ đã gặp phải. Giảm thời gian chờ trung bình của khách hàng đến hơn 20% nhờ vào việc tự động hóa nhập thông tin cuộc gọi vào hệ thống

  • Thử thách của doanh nghiệp
  • Giải pháp của EMANDAI
  • Kết quả
Close Menu