EM&AI – AI SELF-SERIVCE PLATFORM

GIẢI PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔNG ĐÀI | EVN CPC

THỬ THÁCH GẶP PHẢI

 • Hiện tại, EVN CPC chưa có bất kỳ phần mềm nào hỗ trợ đánh giá chất lượng cuộc gọi.
 • Tất cả hoạt động đánh giá chất lượng được thực hiện thủ công bằng cách xuất dữ liệu từ hệ thống liên quan (CRM, ECC Nice …), kết hợp với đánh giá ngẫu nhiên từ 1-3 % tổng số lượng cuộc gọi.
 • Số lượng cuộc gọi đến ngày một tăng khiến việc đáp ứng nhân lực đánh giá chất lượng cuộc gọi trở nên khó khăn.
 • Hầu hết các tác vụ đánh giá cuộc gọi được thực hiện thủ công, gây tốn thời gian và dễ sai sót.
 • Các cuộc gọi được chọn ngẫu nhiên nên không thể phát hiện toàn bộ những sai phạm. 

GIẢI PHÁP

 • Virtual QC là giải pháp ứng dụng công nghệ học máy, NLP & speech to text cho phép doanh nghiêp đánh giá tự động các cuộc gọi đến và đi, tăng mức độ hài lòng của khách hàng và đảm bảo hiệu quả hệ thống tổng đài một cách toàn diện.
 • Virtual QC đảm bảo tính bảo mật và triển khai nhanh chóng
  1. Lọc và phân loại các cuộc gọi theo tiêu chí thương hiệu
  2. Tự động đánh giá và xếp hạng cuộc gọi theo phân mục và các tiêu chí do CPC đặt ra.
  3. Hỗ trợ tổng đài viên ghi chép toàn bộ nội dung cuộc gọi
  4. Tự động nhập dữ liệu trực tiếp vào phần mềm quản lý
  5. Thống kê, báo cáo và gửi kết quả đánh giá cuộc gọi đến cấp quản lý

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

0
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN
0
TỔNG ĐÀI VIÊN HÀI LÒNG KẾT QUẢ
0
% THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC TỐI ƯU