EM&AI – Giải pháp Conversational AI Thuần Việt

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên thuần Việt (VNLP)

Có được sự hiểu biết sâu sắc về hành vi của khách hàng với công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên thuần Việt (VNLP) mạnh mẽ được xây dựng và cải tiến liên tục bởi đội ngũ chuyên môn cao của EM&AI

 

VÌ SAO CHỌN GIẢI PHÁP NLP CỦA EM&AI?

why-NLP-high accuracy

Mô hình NLP có độ chính xác cao

Mô hình máy học chuyên biệt theo ngành có độ chính xác cao được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

Khám phá insight khách hàng

Khai thác cái nhìn sâu sắc mạnh mẽ từ lượng lớn dữ liệu bằng cách sử dụng công nghệ học sâu nhận dạng thực thể, phân tích tình cảm, trích xuất từ khóa, gắn nhãn từ vựng và tóm tắt chủ đề

Trích xuất thông tin quan trọng

Xác định các thực thể trong tài liệu (email, trò chuyện, phương tiện truyền thông xã hội, v.v.) và gắn nhãn các từ khóa hoặc cụm từ tương ứng

Dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu doanh nghiệp

Nền tảng dễ sử dụng giúp đào tạo số lượng lớn dữ liệu thực tế và tùy chỉnh các mô hình theo nhu cầu kinh doanh

Đa dạng mô hình mẫu được xây dựng trước

Dữ liệu dựng sẵn dựa trên kiến ​​thức thực tế, đa dạng giúp tiết kiệm thời gian đào tạo NLP. Các dữ liệu dựng sẵn có thể tùy biến theo doanh nghiệp

TRẢI NGHIỆM EM&AI NLP

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên thuần Việt

Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Entitiles
Document and Sentence Level Sentiment

Score Magnitude

Entine Document

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Entitiles
Document and Sentence Level Sentiment

Score Magnitude

Entine Document

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ORRGANIZATION

1. Google
Salience: 0.19

ORRGANIZATION

1. Google
Salience: 0.19

ORRGANIZATION

1. Google
Salience: 0.19

ORRGANIZATION

1. Google
Salience: 0.19

Natural Language Processing

Please tell me your information such as name, address, phone, email or your license plate number...

Ex: - Mình tên là Nguyễn Trọng Vỹ.
- Mình đang sống ở 122 Lê Duẩn, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
- Số điện thoại của mình là 0901 234 567.
Mình tên là Trần Minh Phương.
Sentiment
N/A
Entities
N/A

TÍNH NĂNG CHÍNH

Nhận dạng ý định

Sử dụng mô hình thống kê và Mạng thần kinh để đào tạo mô hình nhận dạng ý định

Ý định phủ định

Sử dụng kỹ thuật học máy để phân biệt các câu phủ định. Bằng cách đào tạo ý định của câu phủ định là phủ định với ý định của câu khẳng định sẽ dẫn đến một mô hình nhận dạng chính xác

Nhận dạng thực thể

Tiết kiệm thời gian đào tạo với mô hình nhận dạng thực thể chung được xây dựng trước. Phát hiện và trích xuất hàng trăm loại thông tin quan trọng từ văn bản phi cấu trúc như con người, địa điểm, tổ chức, ngày / giờ và tỷ lệ phần trăm,...

Thực thể tổng hợp

Các thực thể tổng hợp để trích xuất nhiều giá trị thực thể xuất hiện cùng nhau trong mỗi câu của văn bản

Phân tích cảm xúc

Kết hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và kỹ thuật học máy để gán điểm số tình cảm cho các câu hoặc cụm từ mục tiêu và phân loại mức độ tình cảm là tích cực, tiêu cực hoặc trung tính

Từ khóa, Stopwords, Từ lóng & Teencodes​

Đào tạo NLP nhận ra các từ khóa, stopwords, từ lóng & Teencode giúp giảm nhiễu dữ liệu đào tạo cũng như nhận ra tốt hơn ý nghĩa trong các cách nói của người dùng

Nhận diện Ý định

Sử dụng mô hình thống kê và Mạng thần kinh để đào tạo mô hình nhận dạng ý định

Ý định phủ định

Sử dụng kỹ thuật học máy để phân biệt các câu phủ định. Bằng cách đào tạo ý định của câu phủ định là phủ định với ý định của câu khẳng định sẽ dẫn đến một mô hình nhận dạng chính xác

Nhận dạng thực thể

Tiết kiệm thời gian đào tạo với mô hình nhận dạng thực thể chung được xây dựng trước. Phát hiện và trích xuất hàng trăm loại thông tin quan trọng từ văn bản phi cấu trúc như con người, địa điểm, tổ chức, ngày / giờ và tỷ lệ phần trăm,...

Keywords, Slans, Teencodes Stopwords

Đào tạo NLP nhận ra các từ khóa, stopwords, slands & Teencode giúp giảm nhiễu dữ liệu đào tạo cũng như nhận ra tốt hơn ý nghĩa trong các cách nói của người dùng

Thực thể tổng hợp

Các thực thể tổng hợp để trích xuất nhiều giá trị thực thể xuất hiện cùng nhau trong mỗi câu của văn bản

Phân tích cảm xúc

Kết hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và kỹ thuật học máy để gán điểm số tình cảm cho các câu hoặc cụm từ mục tiêu và phân loại mức độ tình cảm là tích cực, tiêu cực hoặc trung tính

Negative Intent

Distinguish negative sentences by using Machine learning. By training the intention of negative sentences is negative to the intention of affirmative sentences will lead to more accurate identification model.

Intent Recognition

Uses statistical modeling
and Neural Network to train
intent recognition model

Entity Recognition

Save the time to insights with pre-built common entity recognition. Detect and extract hundreds of important information types from unstructured text such as people, places, organizations, date/time, and percentages, etc

Keywords, Slans, Teencodes Stopwords

Training NLP recognizes keywords, slans, stopwords, and teen codes help reduce training data interference as well as better recognition of the meaning of user's utterances

Composite Entity

Using composite entities allows extracting multiple entity values that appear together in each sentence of the document.

Sentiment Analysis

Combines natural language processing (NLP) and machine learning techniques to assign sentiment scores to target sentences or phrases and classifies sentiment level as positive, negative or neutral.

TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

Dịch máy

Kiểm tra chính tả

Social Listening

Dịch Máy

Kiểm Tra Chính Tả

Social Listening

Market Intelligence

Trợ lý ảo

Tóm tắt văn bản

Market Intelligence

Trợ Lý Ảo

Tóm Tắt Văn Bản

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG AI CỦA RIÊNG BẠN
VỚI CÔNG NGHỆ NLP ĐỔI MỚI
CỦA EM&AI

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG AI
CỦA RIÊNG BẠN VỚI
CÔNG NGHỆ NLP ĐỔI MỚI