EM&AI – AI SELF-SERIVCE PLATFORM

VIRTUAL AGENT

Nền tảng xây dựng chatbot và voicebot AI thông minh mang đến trải nghiệm khách hàng liền mạch giúp nâng cao hiệu suất dịch vụ khách hàng tại các doanh nghiệp vừa & lớn.

VÌ SAO LỰA CHỌN
EM&AI VIRTUAL AGENT?

Quản Lý Ngữ Cảnh

Sẵn sàng cho mọi tình huống hội thoại phức tạp với tính năng quản lý bối cảnh

Hội Thoại Tự Nhiên

Mang đến giải pháp Conversational AI thế hệ mới có thể trò chuyện tự nhiên như con người

Hybrid Chat

Nền tảng tương tác tích hợp - cải thiện hiệu quả làm việc Contact Center

Context
Management

Ready to plan for any complex scenarios with context management

Human-like
Conversation

Create more human-like chatbots with natural language processing

Hybridchat
Platform

Improve the productivity of Contact Center with hybridchat

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Nền tảng huấn luyện NLP mạnh mẽ

•  Sử dụng AI & Machine Learning để hiểu khách hàng
– Nhận biết ý định và thực thể.
– Nhận diện & xử lý từ khóa, Slangs, Teencodes, Stopwords.
– Phân tích cảm xúc.

• Huấn luyện lại dựa trên lịch sử trò chuyện.


• Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh & tiếng Việt.

Nền tảng tạo
chatbot AI dễ sử dụng

• Quản lý ngữ cảnh: Không như những nền tảng khác, tính năng quản lý ngữ cảnh của Virtual Agent dễ sử dụng và không yêu cầu lập trình. 
• Hành động & tham số: Sử dụng dữ liệu liên quan và cung cấp phản hồi phù hợp với tình hình thực tế.
• Hình thức phản hồi đa dạng: hỗ trợ phản hồi thông qua video, ảnh, menu, nút,…
• Kích hoạt thông báo: Tạo thông báo tức thì và tự động chuyển nhiệm vụ đến đúng bộ phận.
• Webhook và tích hợp API: Lấy dữ liệu từ CRM hoặc các công cụ khách hàng khác để cung cấp câu trả lời theo ngữ cảnh cho người dùng.

Nền tảng tạo Conversational AI dễ sử dụng

• Quản lý ngữ cảnh: Không như những nền tảng khác, tính năng quản lý ngữ cảnh của Virtual Agent dễ sử dụng và không yêu cầu lập trình. 
• Hành động & tham số: Sử dụng dữ liệu liên quan và cung cấp phản hồi phù hợp với tình hình thực tế.
• Hình thức phản hồi đa dạng: Hỗ trợ phản hồi thông qua video, ảnh, menu, nút,…
• Kích hoạt thông báo: Tạo thông báo tức thì và tự động chuyển nhiệm vụ đến đúng bộ phận.
• Webhook và tích hợp API: Lấy dữ liệu từ CRM hoặc các công cụ khách hàng khác để cung cấp câu trả lời theo ngữ cảnh cho người dùng.

Hybrid Chat - Học chủ động

Môi trường làm việc cộng tác giữa Bot và người: Cho phép tư vấn viên tham gia vào cuộc trò chuyện và giải quyết yêu cầu phức tạp của khách hàng.
Đề xuất AI: Hỗ trợ khách hàng nhanh hơn với các đề xuất AI.
Điều chỉnh & đào tạo lại: Giảm tải công việc đào tạo AI bằng cách sử dụng dữ liệu thực tế từ lịch sử trò chuyện với khách hàng.

Hybrid Chat - Học chủ động

Môi trường làm việc cộng tác giữa bot và người: Cho phép tư vấn viên tham gia vào cuộc trò chuyện và giải quyết yêu cầu phức tạp của khách hàng.
Đề xuất AI: Hỗ trợ khách hàng nhanh hơn với các đề xuất AI.
Điều chỉnh & đào tạo lại: Giảm tải công việc đào tạo AI bằng cách sử dụng dữ liệu thực tế từ lịch sử trò chuyện với khách hàng.

Đa kênh & Tích hợp dễ dàng

Sẵn sàng tích hợp với các nền tảng trò chuyện phổ biến như: Zalo, Facebook Messenger, Freshdesk, Freshchat và các nền tảng hiện tại của doanh nghiệp thông qua API.

Đa kênh & tích hợp dễ dàng

Sẵn sàng tích hợp với các nền tảng trò chuyện phổ biến như: Zalo, Facebook Messenger, Freshdesk, Freshchat,… và các nền tảng hiện tại của doanh nghiệp thông qua API.

4-Virtual Agent-Tich hop da kenh

Đo lường & Phát triển

Phân tích hành vi người dùng: Dữ liệu được thống kê từ các cuộc trò chuyện sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về hành vi của họ. Từ đó điều chỉnh mô hình, chiến lược kinh doanh để đáp ứng khách hàng tốt hơn.
Quản lý luồng hội thoại: Nắm bắt xu hướng trò chuyện của khách hàng, họ quan tâm đến vấn đề gì, họ thường xuyên dừng ở đâu… Từ đó cải thiện luồng hội thoại AI để gia tăng tỉ lệ chuyển đổi.

Đo lường & phát triển

Phân tích hành vi người dùng: Dữ liệu được thống kê từ các cuộc trò chuyện sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về hành vi của họ. Từ đó điều chỉnh mô hình, chiến lược kinh doanh để đáp ứng khách hàng tốt hơn.
Quản lý luồng hội thoại : Nắm bắt xu hướng trò chuyện của khách hàng, họ quan tâm đến vấn đề gì, họ thường xuyên dừng ở đâu… Từ đó cải thiện luồng hội thoại AI để gia tăng tỉ lệ chuyển đổi.

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

Nền tảng giao tiếp

Kênh

Dữ liệu dựng sẵn

Quản lý nhận dạng

Tương tác nhân viên

Tích hợp

Khởi tạo & Xử lý

Xây dựng & Quản lý

Hosting

Facebook Messenger
Web | App | Livechat
Skype (Coming soon)
SMS | Email (Coming soon)
EM & TTS API
Alexa
Google Home (Coming soon)

NLP

 1. Phát hiện ngôn ngữ
 2. Mã hóa
 3. Stemming
 4. Từ đồng nghĩa & Stopwords
 5. Teencodes
 6. Kiểm tra chính tả
 7. Compound Splitting

NLU

  1. Dự đoán ý định
  2. Trích xuất thực thể
  3. Nhận biết ngữ cảnh
  4. Phân tích cảm xúcNLG

 1. Tìm kiếm nội dung
 2. Thay thế trường dữ liệu
 3. Mẫu
 4. Đề xuất nội dungQuản lý ngữ cảnh
XÂY DỰNG

 1. Xây dựng hội thoại
 2. Kết nối API dễ dàng
 3. BroadcastPHÂN TÍCH

 1. Quản lý hành vi người dùng
 2. Tagging & Quality
 3. Thống kê xếp hạng & APIsBẢO MẬT & QUYỀN RIÊNG TƯ

 1. SSO
 2. ISO 27001
 3. Lưu trữ dữ liệu
 4. Tối giản dữ liệu
 5. Whitelisting

XỬ LÝ NGỮ NGHĨA MƯỢT MÀ

Xử lý liền mạch các trường hợp ngữ nghĩa phức tạp mang lại giải pháp hội thoại tương tác giống con người
Câu Phức

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên mạnh mẽ giúp chatbot nhận diện đa ý định trong các câu phức tạp và đưa ra phản hồi thích hợp cho ý định cụ thể

Ý định phủ định

Huấn luyện ý định phủ định giúp chatbot không bị nhầm lẫn giữa câu phủ định và câu khẳng định vì sự giống nhau về cấu trúc câu

Slot Fillings

Tính năng slot fillings cho phép chatbot thu thập thông tin quan trọng để hoàn thành hội thoại trong ngữ cảnh phù hợp

Ngữ cảnh

EM&AI Virtual Agent là nền tảng xây dựng chatbot nhận biết ngữ cảnh có khả năng theo dõi lịch sử hội thoại, khai thác thông tin, dự đoán chính xác và đưa ra phản ứng thích hợp

Đa thực thể

Xác định và nắm bắt nhiều giá trị thực thể trong câu nói của khách hàng bằng cách sử dụng một thực thể tổng hợp. Cho phép trích xuất nhiều thông tin quan trọng cùng xuất hiện trong một câu

Câu Phức

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên mạnh mẽ giúp Conversational AI nhận diện đa ý định trong các câu phức tạp và đưa ra phản hồi thích hợp cho ý định cụ thể

Phủ Định

Huấn luyện ý định phủ định giúp Conversational AI không bị nhầm lẫn giữa câu phủ định và câu khẳng định vì sự giống nhau về cấu trúc câu

Yêu Cầu Thông Tin

Tính năng yêu cầu thông tin cho phép Conversational AI thu thập thông tin quan trọng để hoàn thành hội thoại trong ngữ cảnh phù hợp

Ngữ Cảnh

EM&AI Virtual Agent là nền tảng xây dựng Conversational AI nhận biết ngữ cảnh có khả năng theo dõi lịch sử hội thoại, khai thác thông tin, dự đoán chính xác và đưa ra phản ứng thích hợp

Đa Thực Thể

Xác định và nắm bắt nhiều giá trị thực thể trong câu nói của khách hàng bằng cách sử dụng một thực thể tổng hợp. Cho phép trích xuất nhiều thông tin quan trọng cùng xuất hiện trong một câu

Câu phức

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên mạnh mẽ giúp Conversational AI nhận diện đa ý định trong các câu phức tạp và đưa ra phản hồi thích hợp cho ý định cụ thể.

Ngữ cảnh

EM&AI Virtual Agent là nền tảng xây dựng Conversational AI nhận biết ngữ cảnh có khả năng theo dõi lịch sử hội thoại, khai thác thông tin, dự đoán chính xác và đưa ra phản ứng thích hợp.

Phủ định

Huấn luyện ý định phủ định giúp Conversational AI không bị nhầm lẫn giữa câu phủ định và câu khẳng định vì sự giống nhau về cấu trúc câu.

Yêu cầu thông tin

Tính năng yêu cầu thông tin cho phép Conversational AI thu thập thông tin quan trọng để hoàn thành hội thoại trong ngữ cảnh phù hợp.

Đa thực thể

Xác định và nắm bắt nhiều giá trị thực thể trong câu nói của khách hàng bằng cách sử dụng một thực thể tổng hợp. Cho phép trích xuất nhiều thông tin quan trọng cùng xuất hiện trong một câu.

XỬ LÝ NGỮ NGHĨA MƯỢT MÀ

Xử lý liền mạch cách trường hợp ngữ nghĩa phức tạp mang lại giải pháp hội thoại tương tác giống con người

NHẬN ĐƯỢC SỰ TIN TƯỞNG BỞI

VÀ HƠN 100 DOANH NGHIỆP KHÁC

PRE-BUILT DOMAINS BOT

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
VỚI NỀN TẢNG AI SELF-SERVICE

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG VỚI NỀN TẢNG AI SELF-SERVICE