fbpx

EM&AI | AI SELF-SERVICE PLATFORM

-CHÍNH SÁCH BẢO MẬT-

CÔNG TY CỔ PHẦN EM AND AI (“EM&AI”, “Chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Người dùng hoặc Người dùng cuối (“Người dùng”, “Bạn”). Chính sách bảo mật này mô tả cách EM&AI sẽ chọn lọc, thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng. Chính sách này được áp dụng cho tất cả các sản phẩm của EM&AI và website của chúng tôi (Sau đây gọi chung là “Sản phẩm EM&AI”)

Chính sách bảo mật này chỉ giới hạn ở các thông tin được thu thập thông qua Sản phẩm EM&AI và không bao gồm bất kỳ thông tin nào được thu thập bên ngoài Sản phẩm EM&AI, chẳng hạn như thông tin được thu thập bởi các bên khác. Trong trường hợp đó, Bạn có thể liên hệ với họ để nhận được nội dung của chính sách bảo mật của riêng họ.

Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của Người dùng tại Sản phẩm EM&AI một cách tốt nhất. Chúng tôi đưa ra Chính sách bảo mật này để truyền đạt đến Người dùng các quy định của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ Thông tin cá nhân Người dùng thông qua Sản phẩm EM&AI của Chúng tôi.

1. Sự cho phép (Vui lòng đọc kỹ)

Khi Bạn sử dụng hoặc truy cập vào Sản phẩm EM&AI bằng bất kỳ cách nào, nghĩa là Bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách bảo mật này; bao gồm việc thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ Thông tin cá nhân của Bạn (như được đề cập tại mục 2 của Chính sách này). Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào được nêu ở đây, Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào trong Sản phẩm EM&AI của chúng tôi, thoát khỏi tất cả các thiết bị của Bạn và không sử dụng nó theo bất kỳ cách nào.

2. Thông tin mà EM&AI có thể thu thập từ Người dùng

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin từ Người dùng của mình. Thông tin Người dùng sẽ gồm 02 (hai) loại: Thông tin phi cá nhân và Thông tin cá nhân. Cụ thể như sau:

 • Thông tin phi cá nhân” (thông tin không thể nhận dạng một cá nhân)
Là những thông tin được thu thập, nhưng không xác định danh tính của Người dùng. Thông tin phi cá nhân cũng có thể là bất kỳ thông tin chưa được xác thực được cung cấp cho chúng tôi trong khi Người dùng đang sử dụng Sản phẩm EM&AI. Các loại thông tin phi cá nhân thường gặp như: thông tin kỹ thuật, loại thiết bị di động và hệ điều hành, … Chúng tôi cũng thu thập Thông tin phi cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện trong quá trình sử dụng Sản phẩm EM&AI, chẳng hạn như số điện thoại của bạn.

 • Thông tin cá nhân” (thông tin nhận dạng một cá nhân)
Thông tin này có thể nhận dạng một cá nhân hoặc có thể có tính chất riêng tư và/ hoặc nhạy cảm. Thông tin cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn, tên người dùng, ngày sinh nhật, giới tính…. Việc Bạn cung cấp Thông tin cá nhân đến Sản phẩm EM&AI là hoàn toàn tự nguyện.  

3. Cách thức thu thập thông tin Người dùng

EM&AI thu thập Thông tin của Người dùng khi Người dùng tự nguyện gửi cho Chúng tôi hoặc khi Đối tác của EM&AI gửi Thông tin Người dùng thay mặt họ. Ngoài thông tin mà chúng tôi có thể nhận được từ Người dùng hoặc Đối tác của EM&AI hoặc các đối tác khác, EM&AI có thể thu thập thông tin khác về Người dùng theo các cách sau:
 • Cookie: “Cookie” là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy Người dùng. Cookie ghi nhớ thông tin về các hoạt động nhằm mục đích làm cho các lần truy cập của Người dùng trong Sản phẩm EM&AI trở nên có giá trị hơn bằng cách nhận ra lựa chọn của Người dùng khi họ truy cập Sản phẩm EM&AI. Nếu Người dùng đã chọn tắt cookie trên trình duyệt của họ, một số chức năng của Nền tảng có thể bị mất.
 • Nhật ký máy chủ web: Nhật ký máy chủ web là bản ghi hoạt động được tạo bởi máy tính, cung cấp các trang web mà Người dùng yêu cầu cho trình duyệt của họ. Ví dụ: nhật ký máy chủ web có thể ghi lại cụm từ tìm kiếm đã nhập hoặc liên kết được nhấp. Nhật ký máy chủ web cũng có thể ghi thông tin về trình duyệt Người dùng, chẳng hạn như địa chỉ IP và cookie được đặt trên trình duyệt của máy chủ.
 • Thông tin thiết bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động hoặc máy tính mà Người dùng sử dụng để truy cập Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn, hệ điều hành và phiên bản, loại trình duyệt, số nhận dạng thiết bị duy nhất và thông tin mạng di động.
 • Các trang web mạng xã hội: Nếu Người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ thông qua các dịch vụ bên thứ ba khác không do EM&AI hoặc đối tác của chúng tôi vận hành (ví dụ: Facebook Messenger), Người dùng sẽ cho phép chúng tôi truy cập một số thông tin nhất định về họ từ trang mạng xã hội đó (như ID người dùng Facebook, hồ sơ người dùng, hình ảnh hồ sơ và một vài thông tin khác mà chúng tôi được Facebook đã cấp quyền cho EM&AI).
Chúng tôi sẽ lưu giữ các Thông tin cá nhân của bạn với điều kiện là nó phù hợp với các mục đích thu thập, trừ khi pháp luật có quy định khác.

4. Mục đích của việc thu thập thông tin

Mục đích chính của việc thu thập thông tin của Chúng tôi là cung cấp cho Người dùng những nội dung và dịch vụ mà Người dùng yêu cầu thông qua Sản phẩm EM&AI hoặc phù hợp với trải nghiệm, nhu cầu của Người dùng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân cho nhiều mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục đích:
 • Giúp chẩn đoán sự cố với Sản phẩm EM&AI, để cải thiện, quản trị và nâng cao Sản phẩm EM&AI cho trải nghiệm Người dùng tối ưu.
 • Gửi cho người dùng tài liệu, cập nhật và thông tin sản phẩm liên quan đến các dịch vụ Sản phẩm EM&AI hoặc các đối tác của EM&AI.
 • Xác định Bạn khi Bạn sử dụng Sản phẩm EM&AI hoặc truy cập Đối tác của EM&AI.
 • Thống kê và nghiên cứu cũng như để tùy chỉnh và cải tiến Sản phẩm EM&AI. Giám sát việc sử dụng và hiệu suất của Sản phẩm EM&AI để xác định thông tin tổng hợp về Người dùng.
 • Cho phép Người dùng cung cấp phản hồi liên quan đến Đối tác của EM&AI mà họ truy cập và (hoặc) sử dụng;
Cung cấp hỗ trợ Người dùng khi cần thiết.

5. Chia sẻ Thông tin cá nhân với bên thứ ba

Trừ khi được đề cập ở đây, chúng tôi không bán, cho thuê, chia sẻ, trao đổi hoặc cho đi Thông tin cá nhân của Người dùng. 5.1. Đối tác: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của Người dùng với các Đối tác của chúng tôi để đáp ứng các mục đích nêu trên. Khi làm như vậy, chúng tôi yêu cầu Đối tác của Chúng tôi, khi sử dụng Thông tin cá nhân của Người dùng mà họ nhận được từ chúng tôi, họ cũng buộc phải tuân theo các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng, các Đối tác của chúng tôi cũng có thể lấy thông tin cá nhân của Người dùng trực tiếp từ Người dùng (ví dụ: khi Người dùng truy cập trang web của họ, sử dụng ứng dụng di động của họ, v.v.). Bất kỳ thông tin nào được thu thập trực tiếp bởi Đối tác của chúng tôi đều không tuân theo Chính sách bảo mật này. Bạn có thể liên hệ với bất kỳ Đối tác nào của chúng tôi để nhận bản sao chính sách bảo mật của riêng họ áp dụng cho thông tin họ thu thập trực tiếp từ bạn. 5.2. Tiếp thị: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân Người dùng với các bên thứ ba để tiếp thị trực tiếp cho Người dùng, nhưng Đối tác của Chúng tôi có thể tiếp thị cho Người dùng bằng Sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiếp thị cho Người dùng thay mặt cho Đối tác của Chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác muốn gửi đến Người dùng thông tin về sản phẩm và dịch vụ của họ. 5.3. Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của Người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ cho EM&AI trong một số trường hợp cần thiết. 5.4. Chia sẻ mà không có sự đồng ý của Bạn: Cũng có thể có những trường hợp khi Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của Người dùng mà không cung cấp cho Người dùng quyền lựa chọn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của EM&AI; để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của những Người dùng khác; để bảo vệ chống gian lận hoặc cho các mục đích quản lý rủi ro; hoặc để tuân thủ pháp luật. 5.5. Chia sẻ với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo những cách khác. 5.6. Thay đổi cơ cấu công ty: Nếu EM&AI bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của mình; hoặc thực hiện bán; hoặc chuyển nhượng tài sản; hoặc liên quan đến việc sáp nhập; hoặc chuyển nhượng kinh doanh; thì chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba như một phần của giao dịch đó.

6. Sửa đổi hoặc xóa Thông tin cá nhân Người dùng

Nếu vì bất kỳ lý do nào bạn muốn sửa đổi hoặc xóa Thông tin cá nhân của mình, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tới: info@emandai.net. Và chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Thông tin cá nhân nào theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến bảo mật thông tin.

Người dùng có thể truy cập, sửa đổi và xóa một số loại Thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với Chúng tôi tới: info@emandai.net. Bạn cũng có thể liên hệ với Chúng tôi để đưa ra yêu cầu liên quan đến Thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như yêu cầu EM&AI:
 • Xóa Thông tin cá nhân của Bạn;
 • Sửa đổi hoặc thay đổi Thông tin cá nhân của Bạn;
 • Truy cập Thông tin cá nhân của Bạn; hoặc là
 • Phản đối hoặc thu hồi sự đồng ý của Bạn để chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của Bạn.
Xin lưu ý rằng mặc dù Chúng tôi thực hiện nghiêm túc tất cả các yêu cầu, tùy thuộc vào pháp luật hiện hành và các quyền hợp pháp của EM&AI, chúng tôi có thể không đáp ứng theo yêu cầu của bạn. Ngoài ra, một số Thông tin của Bạn có thể được các đối tác của chúng tôi kiểm soát. Nếu yêu cầu của bạn liên quan đến Thông tin do các đối tác của chúng tôi kiểm soát, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn liên lạc trực tiếp với họ. Cuối cùng, trong các trường hợp giới hạn, theo pháp luật hiện hành, chúng tôi được phép tính phí cho một số yêu cầu nhất định.  

7. Trẻ em

Sản phẩm EM&AI không dành cho và cũng không hướng mục tiêu đến trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu Bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không thử đăng ký/ sử dụng Sản phẩm EM&AI hoặc gửi bất kỳ Thông tin cá nhân nào về Bạn cho chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng, Chúng tôi đã thu thập Thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ xóa Thông tin cá nhân đó càng sớm càng tốt.

8. Bảo mật

Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc triển khai và duy trì bảo mật Nền tảng EM&AI về Thông tin cá nhân của Người dùng. Chúng tôi sử dụng các quy trình và chính sách tiêu chuẩn của ngành để đảm bảo an toàn cho Thông tin cá nhân của Người dùng và ngăn chặn việc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin nào như vậy. Mặc dù không thể cam kết bảo mật hoàn toàn trên mạng, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo an toàn cho Thông tin cá nhân Người dùng.  Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng, việc truy cập trái phép sẽ không bao giờ xảy ra.

9. Phần mềm/ Ứng dụng của bên thứ ba

Trong khi sử dụng Sản phẩm EM&AI, chúng tôi có thể đang sử dụng phần mềm và/ hoặc ứng dụng của bên thứ ba, để thu thập, lưu trữ và/ hoặc xử lý thông tin chi tiết trong Sản phẩm EM&AI này. Xin vui lòng tham khảo kỹ thông tin các trang web/ ứng dụng của các đơn vị trung gian trước khi thực hiện (nếu có). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các hành động sai trái hoặc thiếu trách nhiệm của bên thứ ba.

10. Không giới hạn

 • Các trang web/ ứng dụng khác: Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web hoặc ứng dụng được cung cấp bởi các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba khác, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích Bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào trước khi truyền đạt thông tin cho bên thứ ba đó.
 • Thỏa thuận riêng: Nếu Bạn tham gia vào một mối quan hệ hợp đồng riêng với EM&AI, hoặc dự tính thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin theo cách khác với quy định trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản của thỏa thuận đó sẽ được áp dụng.

11. Thay đổi chính sách bảo mật

EM&AI có quyền thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng truy cập website của Chúng tôi thường xuyên, tại mục Chính sách bảo mật. Tất cả các thay đổi khác đối với Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày “Sửa đổi lần cuối” đã nêu; và việc Bạn tiếp tục sử dụng Sản phẩm EM&AI sau ngày Sửa đổi lần cuối sẽ cấu thành sự chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó.

12. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi (hoặc ý kiến) nào liên quan đến Chính sách bảo mật này, mong bạn vui lòng gửi đến địa chỉ bên dưới đây và Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong một khung thời gian hợp lý.
–       CÔNG TY CỔ PHẦN EM AND AI
–       Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Đường Việt, 30 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
–       Điện thoại: 0903 533 725     Email: info@emandai.net

Ngày cập nhật: 20/6/2020, 2020

Contact Me on Zalo