Gia tăng tốc độ chuyển đổi số & thúc đẩy kinh doanh ngân hàng hiệu quả cùng EM & AI

EM&AI Virtual Agent mang đến dịch vụ tốt hơn cho khách hàng nhờ vào khả năng trả lời linh hoạt ứng dụng công nghệ Conversational AI, xử lý ngôn ngữ (NLP) thuần việt

Giải Pháp

85% các tương tác của khách hàng được tự động hóa từ năm 2020 – Gartner
[tab_top]

CASE STUDY

Trải nghiệm công nghệ EM&AI

Give us your contact infomation.
Close Menu